Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi («Hizmetler») kullandığınız için teşekkür ederiz. Hizmetler Rumeli Cad. No:78 Kat:4/401 Nişantaşı, Istanbul adresinde bulunan Adriva Limited Şirketi (“Adriva”) tarafından sağlanır. Hizmetlerimizi kullanarak, buradaki şartları kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu şartları dikkatlice okuyun. Hizmetlerimiz çok çeşitli olduğundan bazen ek şartlar veya ürün gereksinimleri (yaş gereksinimleri dahil) uygulanabilir. Ek şartlar ilgili Hizmetlerle birlikte sağlanır ve bu Hizmetleri kullanmanız halinde bizimle yaptığınız sözleşmenin de birer parçası haline gelir.
Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.

 • 1. Taraflar

  İşbu jarrt.com Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Kullanıcı Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), Adriva Limited Şirketi (kısaca “Adriva” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan https://www.jarrt.com/ alan adlı web sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi ile Adriva arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
  Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 2. Tanımlar

  Adriva: Adriva Limited Şirketi

  Site: www.jarrt.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,

  Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

  Adriva Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): jarrt.com online alış-veriş sitesi olup, indirim kodları, indirim kuponları, promosyon kodları, hediye çekleri, kampanyalar, avantajlar vb. alanlarda müşterilerine yardımcı hizmetler vermektedir. Adriva tarafından Site uzerinde sunulan hizmetler tamamen ücretsiz olup, herkesin kullanımına açıktır. Adriva Side'de hizmetleri ve ürünleri kendisi satmaz ve bu ürünlerden ve alım satımından doğabilecek olan herhangi bir sorun ile ilgili garanti vermez. Listelenen teklifler ya da indirim kodları / kuponları ile ilgili sorunlar doğrudan mağaza sorumluluğundadır.

 • 3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

  İşbu Sözleşme'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile Adriva’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

  Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak Adriva tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. Adriva, dilediği zaman Hizmet'te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Adriva tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Adriva tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı'lara duyurulur.

 • 4. Kuponlar ve Kodlar

  Adriva, Site'de listelenen mağazaların sunduğu kampanya ve indirim avantajları ile bulunan en güncel listedeki olası farklılıklardan, yanlış bilgilendirmelerden, geçersiz veya süresi dolmuş kuponlardan veya fırsatlardan yükümlü tutulamaz. Adriva size en iyi hizmeti sunmaya çalışırken kayıtlarında'ki süresi dolmuş, son kullanma tarihi geçmiş kod ya da kuponlar gözden kaçmış olabilir. Adriva, Site'de listelenen avantaj ve indirim kampanyalarında karşılaşılabilecek yanlışlıklardan sorumlu tutulmaz.

 • 5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

  Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet'ten faydalanırken ve Hizmet'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı’lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Adriva'nın kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Adriva'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı'nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

  Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Adriva'nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Adriva, Kullanıcı tarafından Adriva'ya iletilen veya Site üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

  Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan Adriva'nın, Adriva çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Adriva, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

  Kullanıcı, Adriva'nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

  Adriva, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, Adriva tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlayabilir. Bu sistem devrede olduğunda Kullanıcı, Site’deki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

  Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Adriva'nın herhangi bir zarara uğraması durumunda, Adriva'nın doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Adriva, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Site’de, Site’nin amacına aykırı olarak işlem yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir. .

  @*Kullanıcı'nın, Site'ye Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "dolap" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "dolap" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Modacruz Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

  *@ Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

 • 6. Adriva'nın Hak ve Yükümlülükleri

  Adriva, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Adriva, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Adriva'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Adriva tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Adriva tarafından doğrudan yapılabilir. Adriva tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.

  Adriva, Site üzerinden, Adriva'nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Adriva'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  Adriva yer sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü kanunen sorumlu değildir. Adriva'nın sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

  Kullanıcı ve Adriva hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

  Adriva'nın, Site’de yayınlanan/ilan edilen ürün veya hizmetler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürün veya hizmet ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, ürün veya hizmet ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır.

  İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Adriva, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle Adriva'nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

 • 7. Gizlilik Politikası

  Adriva, Kullanıcı'ya ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Adriva, Kullanıcı'ya ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikası’nda müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 • 8. Fikri Mülkiyet Hakları

  Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Adriva'nın telif haklarına tabi çalışmalar) Adriva'ya ait olarak ve/veya Adriva tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Adriva Hizmet'lerini, Adriva bilgilerini ve Adriva'nın veya Site'nin logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Hizmet’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Adriva'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

  Adriva'nın, Hizmet, Adriva bilgileri, Adriva telif haklarına tabi çalışmalar, Adriva ticari markaları, Adriva ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 • 9. Sözleşme Değişiklikleri

  Adriva, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 • 10. Mücbir Sebepler

  Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Adriva, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Adriva için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Adriva'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 • 11. Yürürlük

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

jarrt nedir?

Siz dükkanda gezerken, İnternette indirim kodu varsa bulup getiriyoruz.

Alışverişini tamamlarken geçerli kuponlardan haberdar olmak için