30 Ağustos Zafer Bayramı

Kurban Bayramı

30.Ağustos, Türk Ulusunun” Kahramanlık, İnanç, Kararlılık, Cesaret” gibi insana ait değerlerle Dünya Tarihinde çok önem arzeden “BAĞIMSIZLIK TARİHİ” yazdığı gündür... TÜRKLER, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Dünyaya bağımsızlığını ilan etmiş ve 30.Ağustos’u ZAFER BAYRAMI olarak tarihe kazımıştır.

Bugünün önemi hakkında ne kadar yazı yazılırsa yazılsın eksik kalır.. O nedenle şimdi burada o gün o cephede neler yaşandı gelin o ruhu hep birlikte birkaç satır yazıyla hissedelim!.

Veee 30 Ağustos..

Kaynak : Askeri DEHA/Kahraman Yusufoğlu

Başkumandan Afyon’da, Balmahmut’ta Birinci Ordu Karargahina geliyor. Son keşif raporlarını harita üzerinde tetkik ettikten sonra, Dumlupınar civarında bulunan 4’ncü Ordu Karargahına hareket ediyor. Vakit ikindi üzeridir.

Büyük asker, Kolordu Kumandanına soruyor :

- Beyefendi, teşebbüs ve kararınız nedir?

- Paşam, yürüşüy halinde bulunan fırkamızın muvasalatı ile taarruza geçmeyi düşünüyorum.

- Düşünmeye vakit yok. Güneş gurup etmeden kati neticeyi almak lazım. Aksi taktirde düşman kısmı küllisi Murat Dağları eteklerinden ve Kızıltaş Vadisi’ni takiben çekilebilir.

Derhal otomobiline bindi ve bugün “Zafertepe” dediğimiz mahalle doğru inmek emrini verdi. Bu esnada 1’nci Ordu Kumandanı ikaz etti.

- Paşam, ateş hattına iniyorsunuz !

- Zatı devletiniz burada kalınız!

Ve hareket etti. Topçu ateşinin bulunduğu bir yere indi. Düşman topçusunun mermileri çok yakınlara düşüyordu. Az sonra “Allah! Allah!” sesleri işitilmeye başlandı. Hücum eden piyadelerimizin süngüleri güneşin kızıl hüzmeleri altında yalımlar yapıyorlardı. Bu anda Başkumandan’ın yüzünde, görülür bir ıstırap ifadesi vardı. Allah Allah ! diyerek çığ gibi düşmanın üzerine devrilen binlerce askerin ölümü istihkar edilişleri, onun insan kalbini tesiri altına almıştı. Askerlik sanatının büyük dahisi, büyük strateji, harpten ve kandan açıkça nefret ediyordu.. Gözleri nemlenmişti.

Ertesi günü, sabahın erken saatlerinde muharebe meydanını dolaşan Başkumandan Mustafa Kemal , gördüğü manzaradan meteessir ve mustaripti. Üst üste yığılmış binlerce düşman cesedi.. Bu elim manzarayı bir müddet seyrettikten sonra;

- Bu manzara insanlığı utandırabilir ! dedi. Fakat meşru müdafaamız için buna mecbur olduk. Türkler başka milletlerin vatanında böyle bir harekete teşebbüs etmezler.. dedi.

Savaşın sonunda düşman ordusu Başkumandan Vekili General Trikopis ve General Diyenis, üst baş toz toprak içinde Mustafa Kemal’in huzuruna geldiler. Başkumandan Mustafa Kemal ağır ağır ayağa kalktı ve ikisin de ellerini sıktı ve oturmaları için yer gösterdi. Savaş hakkında görüş bildirimlerinde bulundular.

Başkumandan Mustafa Kemal, esir düşmüş iki General için,

- Yıkansınlar, istirahat etsinler, emniyet altında bulundurun diye emirler verdi.

Bu büyük zaferi hazırlayan ve yaratan Başkumandanımız Mustafa Kemal’in huzurunda ve bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimizin önünde şükran ve minmet hisleriyle doluyuz.

30.AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN !

jarrt nedir?

Siz dükkanda gezerken, İnternette indirim kodu varsa bulup getiriyoruz.

Alışverişini tamamlarken geçerli kuponlardan haberdar olmak için